รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
106 หมู่ที่ 1   ตำบลงัวบา  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
เบอร์โทรศัพท์ 043-706728


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :