ติดต่อเรา
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
106 หมู่ที่ 1   ตำบลงัวบา  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
เบอร์โทรศัพท์ 043-706728


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน