สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน


อักษรย่อชื่อโรงเรียน

ง.ว.


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 “ ดอกดาวเรือง


สีประจำโรงเรียน

                                       “ ฟ้า เหลือง