งัวบา วิทยาคม

NGUABAWITTAYAKHOM SCHOOL

แจ้งข่าวนักเรียน

กำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2564 (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)

28 พฤษภาคม 2564

กำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2564 (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

28 พฤษภาคม 2564

การจัดห้องเรียน

ห้องเรียน อาคาร 3 สีส้ม

28 พฤษภาคม 2564

ห้องเรียน อาคาร 4 สีเขียว

28 พฤษภาคม 2564