ข่าวประชาสัมพันธ์
งานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน

วันที่ 23 - 24 ธ.ค. 2560

ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ชมการแข่งขันกลองยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การประกวดขบวนแห่กลองยาว              การประกวดธิดากลองยาว การแสดงนิทรรศการของดีพื้นบ้าน ชมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,11:31   อ่าน 116 ครั้ง