ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,15:26  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,13:58  อ่าน 231 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,09:24  อ่าน 323 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ด้วยประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2560,11:20  อ่าน 296 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2560,11:18  อ่าน 317 ครั้ง
รายละเอียด..